Bài đăng

Khóa đào tạo dành cho các doanh nghiệp

Hình ảnh
ĐỀ CƯƠNG KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO   Khóa đào tạo trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc cốt lõi trong quản lý thời gian, cách thức vận dụng những công cụ và phương pháp quản lý thời gian, để đạt hiệu quả tối ưu trong học tập cũng như công việc. Khóa đào tạo sử dụng các phương pháp đào tạo hiện đại, kết hợp với các yếu tố hỗ trợ như: phim, hình ảnh, câu chuyện, minh họa, kết hợp với làm việc nhóm, trao đổi trực tiếp tại lớp, thông qua các case study, role play, game ,… giúp người học lĩnh hội thật nhanh và vận dụng được ngay những điều bổ ích đã học vào thực tế công việc một cách hiệu quả, sáng tạo. Đào tạo mang tính chất tư vấn ( training as consulting ) và hướng dẫn cho từng người học, để họ có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong công việc và cuộc sống thực tế. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO -        Cán bộ quản